Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 乙組C 屯門足球會 3:1 九龍城   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組B 南區麗池足球會 3:0 觀塘   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組A 瑞豐體育會 3:0 油尖旺   賽馬會五人足球聯賽 - 甲組聯賽 屯門 3:8 東區球會組別 :

花花

東昇

車路士足球學校(香港)

觀塘

虎門

九龍城

浩運

屯門

葵青

光華

灣仔

油尖旺

騰翱聖約瑟

淦源


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.