Flash News
  賽馬會青少年聯賽(U18-足總盃) 南區 2:1 傑志   賽馬會青少年聯賽(U16-足總盃) 元朗 0:0 南華   賽馬會青少年聯賽(U15-足總盃) 傑志 4:2 九龍城球會組別 :

高力北區

九龍城

光華

觀塘

騰翱聖約瑟

浩運

啟毅漢斯足球會

深水埗

晨曦

屯門

東昇

灣仔

永高虎門

油尖旺


        
球會資料
超聯會 甲組 乙組 丙組
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.