Flash News
  賽馬會青少年足球聯賽(U15-B組聯賽) 首飾 5:0 灣仔   賽馬會青少年足球聯賽(U18-D組聯賽) 北區 1:0 瑞豐體育會   賽馬會青少年足球聯賽(U15-C組聯賽) 黃大仙 7:1 觀塘 西貢 0:9 元朗   賽馬會青少年足球聯賽(U15-D組聯賽) 淦源 2:4 深水埗   賽馬會青少年足球聯賽(U18-D組聯賽) 葵青 1:4 荃灣   賽馬會青少年足球聯賽(U18-C組聯賽) 離島 0:4 南區   賽馬會青少年足球聯賽(U16-C組聯賽) 西貢 1:0 灣仔   賽馬會青少年足球聯賽(U16-D組聯賽) 黃大仙 0:4 東區 大聯盟足球學院 3:0 觀塘   賽馬會青少年足球聯賽(U18-C組聯賽) 東區 0:5 浩運   賽馬會青少年足球聯賽(U16-C組聯賽) 浩運 10:0 油尖旺
聯賽
乙組聯賽
排行
球隊
分數
1
東昇
28
2
觀塘
26
3
光華
25
4
花花
25
5
灣仔
21
6
騰翱聖約瑟
20
7
浩運
18
8
葵青
18
9
屯門
17
10
九龍城
16
11
淦源
14
12
虎門
13
13
車路士足球學校(香港)
10
14
油尖旺
3
將近賽事
乙組聯賽
花花
:
觀塘
乙組聯賽
灣仔
:
車路士足球學校(香港)
乙組聯賽
油尖旺
:
浩運
        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.