Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 乙組C 屯門足球會 3:1 九龍城   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組B 南區麗池足球會 3:0 觀塘   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組A 瑞豐體育會 3:0 油尖旺   賽馬會五人足球聯賽 - 甲組聯賽 屯門 3:8 東區


2021-2022 中銀人壽香港超級聯賽


中銀人壽香港超級聯賽

排行 球隊 得球 失球 球差 積分
1 標準流浪 0 0 0 0 0 0 0 0
2 東方龍獅 0 0 0 0 0 0 0 0
3 香港U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 港會 0 0 0 0 0 0 0 0
5 傑志 0 0 0 0 0 0 0 0
6 冠忠南區 0 0 0 0 0 0 0 0
7 理文 0 0 0 0 0 0 0 0
8 晉峰 0 0 0 0 0 0 0 0

資料只作參考用途


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.