Flash News
  賽馬會五人足球聯賽 - 乙組C 屯門足球會 3:1 九龍城   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組B 南區麗池足球會 3:0 觀塘   賽馬會五人足球聯賽 - 乙組A 瑞豐體育會 3:0 油尖旺   賽馬會五人足球聯賽 - 甲組聯賽 屯門 3:8 東區青少年足球

 

賽馬會青少年足球發展計劃 - 訓練項目2021
 
中銀香港港超青苗訓練計劃
 
學校體育推廣計劃
 
賽馬會五人足球地域培訓計劃
 
賽馬會香港足球總會足球發展計劃 - 校園四人足球
 
賽馬會香港足球總會足球發展計劃 - 暑期推廣2021
 


 

 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.